Yhteenvetoa Tavara-aseman kirvoittamasta keskustelusta

Tavara-aseman, Morkun ja Ratapihankadun ratkaisu on puhuttanut poliitikkoja paljon viime kuukausina. Kokoan tähän Tamperelaisessa ollutta keskustelua. Pääsuunta on se, että vihreät haluaisivat hakea tilanteeseen kompromissia ja huomioida sekä rakennussuojelu, kaupunkitilan viihtyisyys että liikenne kokonaisuutena. Aika moni muu tuntuu olevan sillä kannalla, että kompromisseja ei voida tehdä ja (auto)liikenteen sujuvuus on se tärkein ja välillä jopa ainoa näkökulma. Lähinnä autoilun sujuvuudesta huolissaan olevilta tuntuu unohtuvan se, että Tammela alkaa jo nyt olemaan osa ydinkeskustaa. Antoisia lukuhetkiä erilaisten mielipiteiden parissa.

11.8. Juhana Suoniemi, kaupunginvaltuutettu (vihr.):

Tavara-aseman purkamiselle on vaihtoehtoja

Tavara-aseman purkamista ja purkamisen vaihtoehtoja on puntaroitu julkisuudessa taas tänä kesänä. Keskustelu on typistynyt akselille puretaan – kierretään. Keskustelussa on lähdetty siitä, että Vellamonkadulle tulee liittymä. Tämä liittymä aiheuttaisi kiertovaihtoehdossa hankaluuksia kävelyn ja pyöräilyn järjestämiseen ja vaatisi todennäköisesti Morkun purkua. Samoin kiertovaihtoehdossa Tavara-aseman kulku ja huolto olisivat ongelmallisia. Purkuvaihtoehdossa taas ollaan sen tilanteen edessä, että rakennusuojelukiista on vääjäämätön ja valitusprosessi tulisi hidastamaan kadun valmistumista vuosilla. On myös hyvin suuri mahdollisuus, että purkamisen salliva kaava tulisi lisäksi kaatumaan oikeudessa.

Entä, jos jätettäisiin Vellamonkadun liittymä tekemättä ja tehtäisiin Vellamonkadusta päättyvä katu ja Tavara-aseman hankalasti ratkaistava kulku olisikin alakautta Ratapihankadun alta? Liittymä Ratapihankadulta Vellamonkadulle on ollut suunnittelun lähtökohta, mutta onko se sittenkään välttämätön? Minusta ei. Tottakai Vellamonkadun liittymän poisto toisi hieman lisää liikennettä muille Tammelan kaduille, mutta jos vastapainoksi saisimme sujuvan Ratapihankadun, sujuvan ja turvallisen kevyen liikenteen, voisimme suojella sekä Morkun että Tavara-aseman ja Vellamonkatu ja päivisin ruuhkainen ja kaikille kulkumuodoille hankala Tammelanpuistokadun risteys rauhoittuisivat, olisi aika pienellä kompromissilla koko hankala tilanne saanut ratkaisunsa. Lisäksi Vellamonkadun täydennysrakennuspotentiaali saataisiin paremmin käyttöön, ja jos vielä tekisimme uuden tunnelin Tavara-aseman alitse Posteljooninpuistoon, saisimme uuden reitin Hämeenkadun päästä Tammelaan.

Kuulostaa melko kalliilta hankkeelta, mutta voisi oikeasti kannattaa, sillä Tullin ja ratapihan uusien suunnitelmien myötä Tammelan etuosa alkaa oikestaan olemaan osa ydinkeskustaa. Alueella on käynnissä jo nyt melkoisia täydennysrakennushankkeita ja lisää on tulossa, joten entistä paremmat kävely-yhteydet Tammelan ja keskustan välillä ovat ihan kohta välttämättömiä. Kokonaisuutta mietittäessä esittämäni idea voisi olla jopa edullisempi ja kaupunkikuvan ja viihtyisyyden näkökulmista nykysiä vaihtoehtoja laadukkaampi. Ainakin tämä vaikea solmu saataisiin ratkaistua. Ideaani voi vapaasti kehittää.

Ps. tavara-aseman ja Morkun kunto tiedetään huonoksi, mutta eivät ne sentään korjauskelvottomia ole. Tavara-asemassa tärkeintä on minusta julkisivu, sisuksia saa puolestani muuttaa mielin määrin. Tulevaan käyttöön en tässä jutussa ota kantaa.

http://www.tamperelainen.fi/blogi/549004-tavara-aseman-purkamiselle-on-vaihtoehtoja

 

3.10. Atanas Aleksovski, valtuustoryhmän puheenjohtaja (sd.):

Tavara-aseman purkaminen sujuvoittaisi liikennettä

Rantatunneli maanpäällisine liittymineen on valmis. Tunnelia käyttävä liikenne kulkee sujuvasti kaupungin itäosista länteen ja länsiosista itään. Kun Naistenlahden liittymä saatiin valmiiksi, odotettiin helpotusta myös etelästa pohjoiseen ja pohjoisesta etelään kulkevan liikenteen sujuvuuteen.

Paitsi rantatunnelin liittymineen myös väliaikaisin ratkaisuin avatun Ratapihankadun uskottiin tuovan lisää apuja. Toisin kävi. Uusi pullonkaula syntyi Tammelaan vanhan tavara-aseman kiertävän Ratapihankadun ja Vellamonkadun risteykseen.

Rongankadun alikulun kautta Tammelaan kulkevat pyöräilijät ja jalankulkijat joutuvat ylämäkeen tullessaan väkisinkin kulkemaan hiljaa, jolloin yllättäviä vaaratilanteita ei synny.

Tammelasta Wellamonkatua pitkin tulevat pyöräijät sen sijaan saattavat laskea alikulkuun niin lujaa, ettei autoilijoilla pakollisista pysähtymisistä huolimatta ole aina aikaa reagoida. Näin jo siksi, että silmien pitäisi olla samanaikaisesti suunnattuna ainakin kahteen-kolmeen eri suuntaan. Se ei ole mahdollista.

Risteys on vaikea myös pelastusajoneuvoille. Ambulanssien, palo- ja poliisiautojen on päästävä liikkumaan sujuvasti. Kyseessä on usein ihmisten henki ja elämä!

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että tienoon asukkaatkin kärsivät ”homepesäksi” nimittämänsä rakennuksen aiheuttamista ongelmista.

Aiemmin tehdyt suunnitelmat tavara-aseman siirtämisestä tien toiselle puolelle ovat osoittautuneet liian kalliiiksi.

Jotta Ratapihankatu saataisiin toimimaan, vanha tavara-asema on purettava. Sen siirtäminen olisi maksanut kolmesta neljään miljoonaa euroa. Rahalle on parempaakin käyttöä.

Yhdyskuntalautakunta voi kiirehtiä kaavoitusta. Liikennevaloilla asiaa ei korjata. Mahdollisten valitusten käsittelystä voi hyvän hallintotavan mukaan neuvotella eri oikeusasteiden kanssa.

Ymmärrän hyvin vanhan tavara-aseman purkamisen aiheuttamat ongelmat. Rakennus edustaa Tampereella arkkitehtuurin historiaa – kaupungille tyypillistä jugend -tyyliä. Tavara-asemaan liittyy myös paljon muuta historiaa. Rakennus on esimerkiksi osa tamperelaisen työväenlikkeen aikoinaan kokemia menetyksiä ja uhrauksia.

Mahdollisiin valituksiin puolestaan pitäisi varautua niin, että kulloinkin kysessä olevien oikeusasteiden kanssa neuvoteltaisiin asian käsittelyn mahdollisesta nopeuttamisesta. Tämä on hyvän hallintotavan mukaista keskustelua.

Kaupungissa on tekeillä suuria rakennushankkeita. Tässä vaiheessa on hedelmätöntä pohtia sitä, miten tähän on tultu. Järkevintä on katsoa tulevaisuuteen ja hakea kaikille sopivia ratkaisuja.

Kenenkään edun mukaista ei ole se, että vanha tavara-asema aiheuttaa vielä vuosia ongelmia kaupunkilaisille heidän kiirehtiessään töihin ja töistä perheidensä pariin kotiin.

http://www.tamperelainen.fi/blogi/566293-tavara-aseman-purkaminen-sujuvoittaisi-liikennetta

 

11.10. Riitta Ollila, kaupunginvaltuutettu (sd.):

Tavara-asema ja Morkku säilyttämisen arvoisia

Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ei ole vielä keskustellut tavara-aseman tämänhetkisestä kohtalosta.

Olimme kylläkin aiemmin ryhmässä jokseenkin yksimielisiä sen säilyttämisestä ja siirtämisestä, mutta siirron kohtuuttoman korkeiden kustannusten tultua julki, olemme jälleen kutakuinkin lähtöpisteessä.

Tampereen keskusta on nyt isojen muutosten kohteena. Nostureita näkyy vähän joka puolella, mistä olen todella iloinen. Kaupunki osoittaa näin olevansa vireä ja elinvoimainen.

Vauhdin ei kuitenkaan saa antaa sokaista, ja historiaamme ei saa lakaista pois näkyvistä. Me pitkään kaupungissa eläneet muistamme ja tiedämme hyvin, miten ajattelemattomia ja peruuttamattomia virheitä on tehty, kun historiallisia ja arvokkaita rakennuksia on revitty uuden tieltä.

Vaikka keskustaa tiivistetään ja uutta rakennetaan paljon, sinne tarvitaan myös vaihtelevaa, viihtyisää ja laadukasta tilaa, josta tunnistamme sen kotikaupungiksemme.

Tavara-asema ja Morkku ovat säilyttämisen arvoisia kohteita. Veturimiesten talon kanssa ne muodostavat kiinnostavan kokonaisuuden. Tavara-asemalle löytyy varmasti ostajia, jos vain kykenemme tekemään päätöksiä sen säilyttämisestä.

Liikenneinsinöörien uskon löytävän kuntalaisten kanssa toimivan ratkaisun kaikkien liikkujien parhaaksi.

http://www.tamperelainen.fi/blogi/568516-tavara-asema-ja-morkku-sailyttamisen-arvoisia

 

14.10. Jouni Ovaska, valtuustoryhmän puheenjohtaja (kesk.):

Tavara-asema vihreiden pihtiotteessa

Tampereen Keskustan valtuustoryhmä on huolissaan tavara-aseman ympärillä käytävästä keskustelusta ja mahdollisesta umpikujasta. Valtuustoryhmien puheenjohtajille suunnatussa kyselyssä selvä enemmistö kannattaa tavara-aseman purkamista. Toisaalta Vihreiden joukosta on esitetty suunnitelmia, joiden toteuttaminen maksaisi miljoonia euroja. Pelkästään purkukuntoisen rakennuksen siirtokustannukset voivat nousta jopa kolmeen miljoonaan euroon. Vastaavasti tavara-aseman säilyttämisen nykyisellä paikallaan ja uusien liikennejärjestelyiden kustannuksia ei kukaan tässä vaiheessa tiedä.

Keskustan valtuustoryhmä haluaa kiirehtiä tavara-aseman purkamista. Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus vaativat pikaisia toimia. Lisäksi aluetta olisi syytä hyödyntää tehokkaammin.

Tilanne on absurdi. Pahimmassa tapauksessa kaupunginvaltuusto jää Vihreiden pihtiotteeseen.

Edessämme saattaa olla tilanne, jossa kaupunginvaltuuston enemmistö haluaa purkaa tavara-aseman mutta kaavan valitusprosessit johtaisivat Korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Aikaa ja rahaa palaa, mutta tavara-asema pysyy paikoillaan.

Toinen vaihtoehto on kallis siirto ja vielä kalliimmat liikennejärjestelyt.

Vihreiden vaihtoehto, tavara-aseman säilyttäminen ja huippukalliit liikennejärjestelyt, on vaihtoehdoista kallein. Tämänkin rahan voisi mieluummin käyttää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämiseen.

Nyt on aika tehdä ratkaisuja. Erityisesti Vihreiltä toivon ennakkoluulottomuutta kaupunkisuunnitteluun. Alueella on paljon potentiaalia. Huolehditaan siis liikenneturvallisuudesta mutta samalla visioidaan rohkeasti. Ilman huonokuntoista tavara-asemaa.

http://www.tamperelainen.fi/blogi/569772-tavara-asema-vihreiden-pihtiotteessa

17.10. Jaakko Stenhäll, valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr.):
Tavara-aseman purkaminen ei ole nopein vaihtoehto

Niin Tamperelaisen taannoisessa pääkirjoituksessa kuin Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Ovaskan mielipidekirjoituksessa on nostettu esiin vihreiden asemaa tavara-asemaan liittyvissä ratkaisuissa.

Toisin kuin kirjoituksissa on esitetty, vihreät eivät pidä muita puolueita sen kummemmin talutusnuorassa tai pihtiotteessa – tähän meillä ei ole sen kummemmin halua tai mahdollisuuksia. Tavara-asema ei ole vihreille myöskään arvovaltakysymys, vaan haluamme löytää ennakkoluulottomasti ratkaisun nopealla aikataululla.

On kuitenkin tosiasia, että suojellun tavara-aseman purkaminen ei ole ratkaisuna nopein. On ilmeistä, että uuden kaavan tekeminen vie aikansa, ja tämän jälkeen purkupäätöksestä voi kuka tahansa kaupunkilainen tai yhdistys valittaa. Lainsäädäntöä ei voida ohittaa, ainakaan ilman seuraamuksia – tästäkin valtakunnassa on tuoreita kokemuksia Kittilää myöten.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi saattaa tullakin alkuperäisen, lainvoimaisen kaavan mukainen ratkaisu jossa tavara-asemaa hieman siirretään sijoiltaan. Tämä turvaisi myös liikenteellisesti hyvän ratkaisun kaikille kulkumuodoille.

Tavara-asemaa voidaan myös myöhemmin kehittää, sillä radanvarren alue on osa tulevaa ydinkeskustaamme. Ratkaisu olisi myös nopea, koska kaava sekö suunnitelmat ovat valmiit.

Toisena vaihtoehtona vihreät ovat pitäneet Vellamonkadun katkaisuun perustuvia vaihtoehtoja, jotka myös turvaisivat niin liikenteen kuin rakennussuojelun tarpeet. Myös tämän ratkaisun etu olisi se, että riski kaavasta valittamiseen olisi pieni. Joka tapauksessa kaavoitustyö vie aikansa, ja laadukkaan valmistelun turvaamiseksi tälle on annettava riittävät resurssit sekä työrauha.

Joka tapauksessa perusratkaisusta olisi hyvä päästä pian yhdessä sopuun. Tampereen maanlaajuisesti ihailtu vahvuus on ollut päättää asioista ripeästi yhdessä, ja tätä samaa harkintakykyä on syytä osoittaa tässäkin.

Keskinäinen arvovaltakamppailu ei edistä kaupunkilaisten asiaa.

http://www.tamperelainen.fi/blogi/570934-tavara-aseman-purkaminen-ei-ole-nopein-vaihtoehto

17.10. Juhana Suoniemi (vihr.):

Tavara-aseman ratkaisematon tilanne ei ole kenenkään etu

Keskustan kaupunginvaltuutettu Jouni Ovaska kertoi Tamperelaisessa 14.10. tavara-aseman olevan vihreiden pihtiotteessa. Ovaskan ajatus vihreiden pihtiotteesta on historiaton. Oikeasti tavara-aseman purkaminen on voimassa olevan kaavan pihtiotteessa. Voimassa oleva kaava nimittäin ei mahdollista Ovaskan toivomaa tavara-aseman purkamista.

Nykyistä kaavaa aikanaan valmisteltaessa kävi ilmi, että purkaminen ei välttämättä menisi läpi edes valtuustossa saati eri oikeusasteissa, ja siksi silloisen apulaispormestari Pekka Salmen (sd.) johdolla yhdyskuntalautakunnassa valmisteltiin ja hyväksyttiin yksimielisesti kaava, jossa tavara-asema siirrettäisiin. Kukaan ei halunnut pitkää oikeusprosessia, jonka tulos olisi ollut epävarma. Siirtokaavaa ei sittemmin ole toteutettu, koska siirron hinta-arvio kasvoi reiluun 3 miljoonaan ja parille puolueelle iski hätä vaalien edellä.

Vihreät hakevat tilanteeseen ratkaisua. Vihreiden eräs ratkaisuehdotus on sellainen, jossa autoilu Ratapihankatua pitkin tulisi sujumaan erittäin hyvin ja ainoa kompromissi olisi liittymän ja kääntymiskaistojen jättäminen pois Ratapihankadulta Vellamonkadulle. Kävely ja pyöräily kulkisivat Ratapihankadun ali. Tällöin tila riittäisi järjestää sekä Ratapihankadun liikenne, Rongantunnelista tuleva lisääntyvä kävely ja pyöräily että huomioida rakennussuojelulliset arvot. Kiistanalaiset rakennukset säilyisivät kunnostettavaksi ja liikenneturvallisuuskin saataisiin kerralla kuntoon.

Olemme Ovaskan kanssa ihan samaa mieltä siitä, että kaupunkisuunnittelu vaatii ennakkoluulottomuutta. Ennakkoluulottomuutta on olla tekemättä asioista arvovaltakysymyksiä ja etsiä vihreiden tavoin kompromissia. Vihreät näkevät kaupunkisuunnittelussa tärkeänä nimenomaan kaupungissa asuvat ihmiset. Tavara-aseman säilyttäminen ja Vellamonkadun rauhoittaminen toisivat kaupunkilaisille kiinnostavaa ja turvallista kävelykaupunkia autokaupungin sijaan. Aseman ja Tammelan kaikki kehityshankkeet tuovat alueelle niin paljon elämää, että laadukkaampi kävely-ympäristö on muutaman vuoden päästä suorastaan välttämättömyys.

Toinen nopea vaihtoehto olisi toteuttaa yhdessä aiemmin päätetty kompromissikaava, kuten Jaakko Stenhäll (vihr.) toisaalla kirjoitti. Tampere tunnetaan siitä, että täällä saadaan asioita tapahtumaan, vaikka aina ei ihan yksimielisiä oltaisikaan. Miksihän tässä kysymyksessä yhden risteyksen poistava kompromissi on niin mahdoton?

http://www.tamperelainen.fi/blogi/570982-tavara-aseman-ratkaisematon-tilanne-ei-ole-kenenkaan-etu

Kukin voi tästä keskustelusta tehdä omat johtopäätöksensä. Oma näkemykseni on se, minkä noissa kirjoituksissa jo kirjoitinkin, että kasvavassa kaupungissa on tärkeätä huomioida niin rakennussuojelu, kaupunkitilan laatu, kävely- ja pyöräily-ympäristö kuin autoliikennekin. Tammelan alkupää on uusien hankkeiden myötä kovaa vauhtia muuttumassa ydinkeskustaksi, jolloin pääpaino ratkaisuissa tulisi olla ihan muualla, kuin autoilun sujuvuudessa. Keskustojen pitäisi olla ihmisiä varten, ei läpiajoa.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.