Raportti yhdyskuntalautakunnan 31.10. kokouksesta

Päätösasiat menivät esityslistan mukaan, paitsi lautakunnan osavuosikatsaus jätettiin ajanpuutteen vuoksi pöydälle kuultavaksi seuraavassa kokouksessa. Linkki pöytäkirjaan.

Ajankohtaisissa esiteltiin merkittäviä asioita.

– Kiertotalousrakennusmateriaalin käyttö rakentamisessa, geotekniikkainsinööri Jori Lehtikangas

Jori Lehtikangas esitteli tulevaa pilottia, jossa Hiedanrantaan tehdään ensi kesänä pätkä sinänsä kaivattua kevyenliikenteenväylää, jossa kokeillaan 0-kuidun, polttokuonan ja vastaavien nyt jätteiksi käsitettyjen materiaalien käyttöä maarakentamisessa. Ajatus on paitsi keksiä käyttöä nyt jätteenä nähtäville materiaaleille myös säästää merkittäviä määriä sementtiä, luonnonkiveä ja muuta sellaista. Kiinnostava pilotti.

– Saukonpuiston koulun laajennus, esityslistalla olevan asian esittely, projektiarkkitehti Markku Kaila.

Hanke etenee ja asetimme asemakaavaehdotuksen nähtäville. Isona haasteena koulun laajennuksessa on kaupunkikuvallisten seikkojen lisäksi saattoliikenne. Suunnitelmat ovat kaupunkikuvallisesti kohtuullisen tasokkaita ja saattoliikenteen ratkaisukin kohtuullinen. Tässä en malta olla sanomatta, että jos koulun alkua porratettaisiin, saattoliikenneongelmakin helpottaisi. Kaivattaisiin mielikuvitusta.

– Otavallanhovin asemakaava, esityslistalla olevan asian esittely, projektiarkkitehti Marjut Ahponen

Hanke on mennyt parempaan suuntaan kaupunkikuvatoimikunnan ja suunnittelijoiden käsittelyssä. Edelleen harmittaa paitsi vanhan hienon rakennuksen tuho niin myös se, että Tuomiokirkonkadun linjausta ei saada oikaistuksi. Tämä olisi edellyttänyt muutamaa lisäkerrosta, mutta kun ei niin ei. Kaksi metriä nykyinen katu on kuitenkin leviämässä ja samallahan Tuomiokirkonkadun kävelykatuprojekti etenee. Kokonaisuutena arvioiden kaupunkitilan laatu paranee merkittävästi. Loppuun vielä näkemyksenäni totean, että kattolinjojen tasaisuus on suunnittelussamme melko suuressa arvossa. Minusta pieni epätasaisuus ei haittaisi. Tästä varmaan ollaan myös toista mieltä.

– Kaleva, Kalevanrinne ja Hakametsä, maankäyttöratkaisut ja liikenneverkko, kaavoitusarkkitehti Raija Mikkola ja liikenneinsinööri Timo Seimelä.

Autot edellä. Se on ollut koko suunnittelun lähtökohta, mutta onneksi uusimmat suunnitelmat ovat luopuneet eritasoratkaisuista ramppeineen. Olemme edelleen huolissamme pyöräilyn seudullisen pääväylän kiemurtelusta jäähallin ja liikuntahallin pihojen kautta. Suunnitelmat ovat kuitenkin selvästi aiempaa paremmat.

– Hipposkylän asemakaava 8549, kaavoitusarkkitehti Raija Mikkola.

Haastava kaava. Esitettyinä vaihtoehtoina on sellainen, jossa suojellaan viisi Hipposkylän taloa kadun varresta ja sellainen, jossa suojellaan 10 Hipposkylän taloa eli koko kokonaisuus. Vanha saunarakennus suojellaan kummassakin vaihtoehdossa. Maakuntamuseo tuskin tulee hyväksymään viiden suojellun rakennuksen ratkaisua. Talojen omistaja TVA taasen ei ole kiinnostunut etenemään kymmenen suojellun vaihtoehdolla. Hyvä puoli molemmissa vaihtoehdoissa on se, että katunäkymä tulee säilymään suunnilleen entisenlaisena. Riskinä on siis se, että kevyemmin suojellussa vaihtoehdossa tulee viranomaisvalitus, joka on hyvin vahvoilla oikeudessa ja vahvemmin suojellussa vaihtoehdossa omistaja katsoo vanhojen talojen peruskorjauksen olevan liian kallista, jättää koko kaavaprojektin silleen ja Hipposkylän talot jäävät kunnostamatta. Keskustelun perusteella lautakunta ei ole ollenkaan yksimielinen tässä asiassa. Yksi kompromissi voisi olla sellainen, että kaupunki lunastaisi kaikki 10 vanhaa taloa, tekisimme suojelukaavan ja sitten ne myytäisiin peruskorjattaviksi pientaloiksi yksi kerrallaan. Rakennusten käyttö muuttuisi, mutta rakennushistoriallinen kokonaisuus saataisiin suojeltua. Virkamiehet ja apulaispormestari jatkavat neuvotteluja lautakunnan evästyksen saatuaan.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.