Ennakkoa yhdyskuntalautakunnan 14.11. kokoukseen

Yhdyskuntalautakunnan esityslistalla 14.11. on taas tukku merkittäviä asioita.

Ajankohtaisissa asioissa lautakunnalle esitellään:

Kanslerinrinteen silta ja Ratapihankadun järjestelyt (mm. Ratapihankadun varteen sijoittuvan hotellin liikennejärjestelyt sekä huoltoliikenne Kannelle); suunnittelupäällikkö Ari Vandell, toimitusjohtaja Erkki Vallbacka SRV, arkkitehti Marika Rökman Aihio Arkkitehdit, projektipäällikkö Lauri Vesanen Ramboll ja suunnittelija Eero Särkkä Ramboll.

Kansi-Areenan kokonaisuuteen liittyvät liikennejärjestelyt. Päästään yhdyskuntalautakunnan ydintehtävien äärelle, kun suunnitellaan ja hyväksytään ison hankkeen käytännön sovelluksia. Kansikokonaisuudesta on päätetty valtuustossa, mutta esimerkiksi liikennejärjestelyt kuuluvat yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Mielenkiintonen esittely tulossa.

Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2017 ja vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman valmistelu; johtaja Mikko Nurminen.

Tämä kohta jäi edellisessä kokouksessa pöydälle ajanpuutteen vuoksi. Osavuosikatsaus ennustaa, että olemme suunnilleen budjetissa ja tavoitteet toteutuvat pääosin. Erityisesti ilahduttavat joukkoliikenteen käytön reipas kasvu, hiilineutraaliustavoiteen eteneminen ja kaavoituksen pysyminen kohtuullisen hyvin tavoitteessa kaavoittaa 75% yleiskaavan mukaselle tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeille. Osavuosikatsauksen voi lukea tästä. Erinomaista lukemista, jos uni ei tahdo muuten tulla silmään. Katsaus merkitään päätöskohdassa tiedoksi.

Itsenäisyydenkadun länsipään katusuunnitelma, esityslistalla olevan asian esittely; projektipäällikkö Markus Kytölä.

Jos lautakunta päättää esityksen mukaan, korjaamme edellisen lautakunnan virheen, kun lautakunta äänesti vastoin päätösesitystä. Aiempi päätös toisi kaupungin nopeimmin kehittyvälle alueelle ahdasta jalankulkuympäristöä. Jos emme saa esityksen mukaista päätöstä aikaan, tulee tämä virhe kalliimmaksi korjata muutaman vuoden päästä. Välittömästi säästämme 60 000 euroa.

Satakunnankadun ja Lapintien liittymän kiertoliittymän katusuunnitelmaluonnos; suunnittelupäällikkö Ari Vandell.

Erityisesti risteyksen nykyinen estevaikutus tuntuu käveltäessä. Ihan ydinkeskustassa ei olisi suotavaa olla lähes täysin autojen ehdoilla toteutettua kaupunkia. Satakunnankatu on kuitenkin niin merkittävä läpiajoväylä, että kiertoliittymä saattaa olla se sujuvin ratkaisu. Tervetullut parannus, mikäli suunnitelma on riittävän laadukas. Tämä selviää kokouksessa.

Kestävä Tampere 2030 – kohti hiilineutraalia kaupunkia -päivitys; ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen.
Ilmeisesti olemme etenemässä hyvää vauhtia kohti kunnianhimoista tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030.

Tärkeimmät päätösasiat:

Hatanpäänsairaalan, kartanoalueen ja Arboretumin alueen asemakaavan asettaminen nähtäville

Kyse on sekä sairaalan laajennuksesta että entisen kaupunginpuutarhan alueen asuinrakentamisesta. Asiallinen suunnitelma, joka toteuttaa strategista täydennysrakennustavoitetta. Kaava asetetaan nyt nähtäville, ja toteutuessaan se ikään kuin viimeistelee Hatanpää alueen. Uudet asukkaat tuovat mahdollisuuden alueen palvelutason selvälle paranemiselle. Edelleen kohtuullisen tiukka autopaikkanormi asettaa haasteita. Joustoa tarvittaisiin. Hatanpään vanha kaupunginpuutarha on muuten yksi niistä hukkatiloista tai muuten huonolla käytöllä olevista tiloista, joita olen jo pitkään toivonut rakennettaviksi. Mainitaan nyt tässä yhteydessä muita vastaavia vaikka Nalkalan parkkikentät, Laukontorin ja Kehräsaaren välinen parkkipaikka ja Nekalan takaosien tyhjät tai tyhjätköt tontit. Linkki kaavaehdotuksen materiaaleihin.


Hatanpään alueen suunnitelmat

Pellervon koulun ja Tredun tonttien uuden kaavan asettaminen nähtäville

Täydennyskaava, jossa jo puretun koulun tontille tulee asumista, koulutiloja ja tuiki tarpeellinen päiväkoti. Kaavaa on valmisteltu pitkään ja nyt se asetetaan nähtäville. Joitakin soraääniä on odotettavissa, mutta kokonaisuuden kannalta hyvä kaavaehdotus. Alueen pyöräilyväyliinkin on saatu hieman selkeyttä. Taas kerran parkkinormi on aika tiukka, kun huomioi, että ratikkapyskille tulee matkaa vain noin 200 m. Päiväkoti- ja koulurakennuksen tontille Väinämöisenkujalta johtava jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu on muuten nimetty Sämpsykäksi, mikä lieneekään. Linkki kaava-aineistoon.

Messukylänkatu 30-32 täydennysrakennuskaavan hyväksyminen
Kaupungin yksi ankeimmista katunäkymistä kohenee tämän kaavan myötä. Samalla saamme lisää asumista lähelle Kalevan palveluja ja raitiotielinjausta. Linkki kaava-aineistoon.

Itsenäisyydenkadun katusuunnitelmamuutos
Esitellään ajankohtaisissa asioissa.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa on muutama merkittävä pyöräilykohde. Esimerkiksi pyöräily- ja kävelytien parantaminen välillä Rieväkatu – Vuohensillankatu ja Hallilan jalankulun- ja pyörätien laatukäytävän rakennussuunnitelman välillä Kanjoninkatu -VT9 tilaaminen. Linkki pöytäkirjoihin.

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.