Pysäköinti markkinoille – puretaan kireä velvoitepaikkanormi

Näin on tekemässä Helsinki ja normiaan ovat reilusti alentamassa mm. Oulu ja Jyväskylä. Tampereellakin valtuusto on hyväksynyt tukun ohjelmia, joissa sitoudutaan vähentämään autoilun kulkumuoto-osuutta.

Kun yhdessä sovittuja tavoitteita aletaan viedä käytäntöön, ei yhtäkkiä ollakaan valmiita tekemään muutosta. Näin on pääteltävä tämän illan yhdyskuntalautakunnan kokouksen esityslistan pykälästä 27.

Ehdotetussa taulukossa muutokset ovat hyvin vähäisiä ja selvästi verrokkikaupunkeja tiukemmat. Tampereella siis halutaan edelleen kasvattaa autoilun kulkumuoto-osuutta ja sälyttää pysäköinnin kustannukset myös autottoman elämäntavan valinneille. Kuvaava on sitaatti Pirkanmaan kiinteistöliiton lausunnosta (ks. jo linkattu pykälä 27): “Lisäksi periaate ”käyttäjä maksaa” lisää osaltaan pysäköintiin liittyviä kustannuksia, kun asumiskustannukset eriytetään pysäköinnin kustannuksista.”

Näin, jos pysäköinnin ja asumisen kustannukset eriytetään, pysäköinnin kustannukset nousevat. Autottomat eivät tällöin enää maksaisi osaa asukaspysäköinnin kustanuksista. Tämähän kuulostaisi markkinataloudelta, joten luulisi esimerkiksi kokoomuksen kannattavan pysäköintinormista luopumista tai ainakin sen lieventämistä. Näin voi lukea myös kokoomuksen tuoreesta kaupunkipoliittisesta linjapaperista.

Kokouksessa selviää, miten eri puolueet asemoituvat, joten siitä lisää myöhemmin. Teen kuitenkin kaksi hyvin maltillista muutosesitystä:

Muutosesitys 1:

Opiskelija-asuntojen kohdalla pysäköintinormitaulukkoa muutetaan seuraavasti:

-Keskustan kävelyvyöhyke 1/400, raitiotien vaikutusalueella 1/500

-Ala/aluekeskuksen kävelyvyöhyke ja tehokkaan joukkoliikenteen alueella

n. 3 km keskustasta 1/250, raitiotien vaikutusalueella 1/300

-Tehokkaan joukkoliikenteen alueella yli 3 km keskustasta 1/220, raitiotien vaikutusalueella 1/250

Muutokset otetaan käyttöön heti, ja hyväksyttyjen kaavojen osalta tämä huomioidaan rakennuslupavaiheessa.

Autottomien tonttien toteutusta edistetään pysäköintipolitiikan mukaisten reunaehtojen puitteissa.

Opiskelija-asunnot ovat erityistapaus. Niissä autopaikkatarve on selvästi tavallisia asuntoja vähäisempi. TOAS:in lausunnon mukaan yksi rakenteellinen pysäköintpaikka maksaa heille uusissa kohteissa noin 50 000. Jos paikan kustannukset hinnoiteltaisiin paikan kuukausivuokraan, ei kysyntää yhtäkkiä olisikaan nykyiseen malliin, vaan pysäköintipaikkojen kuluja olisi pakko kompensoida kaikkien opiskelijoiden vuokrista. TOAS:in näkemys on, että heitä ei tulisi pakottaa parkkioperaattoriksi opiskelijoiden kustannuksella. Samaa mieltä olivat kaikki opiskelijakunnat taannoisessa mielipidekirjoituksessaan.

Muutosesitys 2:

Kerrostalojen kohdalla pysäköintinormitaulukkoa muutetaan seuraavasti:

-Keskustan kävelyvyöhyke 1/180, raitiotien vaikutusalueella 1/200

-Ala/aluekeskuksen kävelyvyöhyke ja tehokkaan joukkoliikenteen alueella n. 3 km keskustasta 1/130, raitiotien vaikutusalueella 1/150

-Tehokkaan joukkoliikenteen alueella yli 3 km keskustasta 1/120, raitiotien vaikutusalueella 1/140.

Muutokset otetaan käyttöön heti, ja hyväksyttyjen kaavojen osalta tämä huomioidaan rakennuslupavaiheessa.

Nämä ehdotukseni normit ovat vain vähän lievempiä, kuin pohjaesityksen normit. Näilläkin oltaisiin vielä kaukana verrokkikaupungeista ja varsinkin kaupungin strategisista tavoitteista. Kannattaa muistaa, että tämän päivän parkkinormi vaikuttaa koko nyt rakennettavan talon elinkaaren ajan. Huomattavaa on myös se, että kireä parkkinormi vähentää tontille mahtuvaa asuntopinta-alaa. Meillä ei nyt olisi aikaa liikaan varovaisuuteen.

Edit:
Esitykseni hävisivät äänestyksen äänin 9-4, vaikka asiaa on jo viime vuoden puolelta alkaen neuvoteltu ja esitykseni olivat kaupungin omien strategioiden ja ohjelmien mukaiset. Nykyisenkaltaisen kireän parkkipaikkavaatimuksen puolesta äänestivät kokoomus, demarit, keskusta ja perussuomalaiset. Kaiken huipuksi kokoomus sai vielä äänin 9-4 läpi sadan metrin tiukennuksen raitiotien vaikutusalueen määritelmään. Siten myös autottomat ja opiskelijat maksavat jatkossakin asumisessaan muiden pysäköinnistä. Minä en pidä tätä sen reiluna, ja ennen kaikkea päätös oli todella huono Tampereen ilmastotavoitteiden kannalta. Kokoomuksessa ja demareissa ilmastotavoitteet hyväksytään kyllä ohjelmiin, mutta kun pitäisi mennä käytäntöön, ei ollakaan valmiita tekemään oikeastaan mitään.

Soundtrack on tänään kohtuullisen surullinen ja syystä:Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.