Maallikkodefibrillaattorit myötätuulessa

Tänään (09.11.)Tampereen kaupunginvaltuustossa saimme kuulla vastauksen valtuustoaloitteeseeni maallikkodefibrillaattorien hankkimiseksi. Vastaus on oikein positiivinen. Lainaan päätösesitystä:

“Vastauksena valtuustoaloitteeseen voidaan todeta, että maallikkodefibrilaatiolle on kansainväliseen tutkimukseen pohjautuen kertynyt vahvaa näyttöä. Ensihoidon palvelutasopäätöksen perusteella elvytyspotilas kohdataan Tampereella keskimäärin 8 minuutin kuluessa, joten välittömästi paikanpäällä tehdyllä debfibrilaatiolla ennustetta voidaan todennäköisesti parantaa.

Tampereen kaupungin alueella on kansalliseen defibrilaatiorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella seitsemän maallikkodefibrilaattoria, joten kaupunkiin jää alueita, joille laitteiden hankinta voisi olla perusteltua.
Kustannuksia syntyy laitteiden hankinnasta ja ylläpidosta.

Jotta laitteista olisi hyötyä, tulee niitä osata käyttää. Käyttäjäkoulutus ja taitojen ylläpitä-minen tuo myös omat kustannuksensa. Kaupungin oman rahoituksen lisäksi voisi ajatella myös yritysten ja potilasjärjestöjen tukevan laitteiden hankintaa. EU-tuen mahdollisuus tulee myös selvittää.

Jotta toiminta olisi tehokasta, turvallista ja hallittua, tulee yhteistyössä Tays:n Ensihoitokeskuksen kanssa kartoittaa sydänpysähdysten ilmaantuvuus julkisissa riskikohteissa ja kartoituksen perusteella arvioida hankittavien laitteiden sijoitus. Lisäksi tulee luoda koulutusjärjestelmä laitteiden käyttöön sekä toiminnan laadun seurantaan ja ohjaukseen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osalta ensihoidon palvelutasopäätökseen 2015–2016 ei ole kirjattu maallikkodefibrilaation sisällyttämistä ensihoitopalveluun, joten sitä ei ole budjetoitukaan. Ensihoitokeskus on suhtautunut myönteisesti selvitystyön käynnistämiseen maallikkodefibrilaattoreiden hankkimisesta ja on luvannut tukensa toiminnan suunnitteluun.

Maallikkodefibrilaation liittäminen osaksi muuta ensihoitojärjestelmää ja hätäkeskustoimintaa on pitkällisempi prosessi. Tämä integraatio on luontevaa toteuttaa Ensihoitokeskuksen toimesta.”

Valtuustoaloitteella on siis mahdollista edistää hyviä asioita.

Ps. Edellisessä valtuustossa (19.10.) sain vastauksen romupyörien nopeampaa poistoa julkisista pyöräparkeista koskevaan jo 18.02.2013 jätettyyn aloitteeseeni. Sekin vastaus oli erittäin positiivinen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *