Ennakkoa 20.2. yhdyskuntalautakunnan kokoukseen

Kokouksessa on aika tuhti paketti ajankohtaisia asioita ja pari merkittävää päätösasiaa.

Linkki esityslistaan: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunta/Kokous_2022018

Ajankohtaiset asiat:

SmartTampere -ohjelma – Opastamisen ekosysteemi-hankkeen esittely, projektipäällikkö Pekka Männistö. Kiinnostavaa nähdä, mitä hankkeessa ollaan kehittelemässä.

Pellervon koulun ja Tredun tontit, esityslistalla olevan asemakaavan esittely, asemakaavapäällikkö Elina Karppinen ja projektiarkkitehti Markku Kaila. Tämä jäi viimeksi pöydälle, kun lautakunnan jäsenet halusivat lisää tietoa joistakin kaavaaan liittyvistä yksityiskohdista. Itse olin viimeksi valmis hyväksymään kaavan, vaikka pöytäämistä kannatinkin. Kaavan suurin heikkous on minusta liiallinen parkkipaikkavaatimus, mutta muuten saamme lisää kaupunkia ratikkareitin varrelle. Tredu laajenee, saamme uusia asuntoja ja tarpeellisen uuden päiväkodin. Myös puistoaluetta säilyy hyvin. Linkki aineistoihin: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunta/Kokous_2022018/Muistutukset_ja_lausunto_asemakaavaehdot(48363)

Tredun ja Pellervon koulun uuden kaavan havainnekuva

Pellervon koulun ja Tredun tonttien uuden täydennyskaavan massoittelu. Keltaisella uudet asuinrakennukset, sinisellä päiväkoti ja Tredun laajennus.

Hipposkylän eteneminen, asemakaavapäällikkö Elina Karppinen. Tämä jo pitkään vellonut keskustelu jatkuu. Lautakunta on tehnyt selväksi tahtonsa, että osa Hipposkylän rakennuksista pitää suojella ja kunnostaa (5 pienkerrostaloa ja saunarakennus), mutta ei enempää. Tästä on ollut epäselvyyttä, johon toivottavasti saadaan selvyys. Katsotaan miten asia etenee.

Allianssiasiat, rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen ja projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen. Tähän asti raitiotieallianssin työskentely on näyttänyt hyvältä ja aikataulussa on suunnilleen pysytty. Kaupunkilaisetkin hyväksyvät raitiotietyömaiden haitat sillä he ymmärtävät raitiotien vievän kaupunkiamme eteenpäin.

Tammelan liikenneverkkosuunnitelma, esityslistalla olevan asian esittely, suunnittelupäällikkö Ari Vandell ja liikenneinsinööri Timo Seimelä. Iso ja tärkeä asia, joka linjaa Tammelan ja oikeastaan koko keskustan kehitystä pitkälle 2040-luvulle. Isoja kiistakapukoitakin on näköpiirissä, kuten toriparkki ja ikuisuuskysymys parkkinormi. Parkkinormi estää ja hidastaa täydennysrakentamista, vaikka paikoista ei varsinaisesti pulaa olekaan, vaan niiden käytön tehokkuudesta.

Muutamia haasteellisia pyöräily- ja kaupunkikehityskysymyksiäkin on. Vellamonkadulle ainakin minä olisin toivonut kaupunkia, mutta nyt on tarjolla liikennettä, toki paljon paremmassa ympäristössä ja entistä turvallisemmin, mutta liikennettä yhtä kaikki, Teiskontie on uudessa suunnitelmassa pyöräilyn seudullinen pääreitti, mutta se on juuri parannettu sellaiseksi liian pienellä mitoituksella ja on muutenkin kiemurtelevampi kuin Ilmarinkadun kautta kulkeva vaihtoehto seudulliseksi pääreitiksi. Yleisesti suunnitelmasta jää kuitenkin hyvä maku suuhun, sillä siellä on paljon parannuksia kaupunkilaisten arkeen ja viihtyisyyteen. Esimerkiksi kuvan luonnos Tammelan puistokadusta Tammelan torin kohdalla on erittäin lupaava.

Tammelan puistokatu nyt ja tulevaisuudessa

Melkoinen onkin sitten se versio, jossa mahdollisesti joskus louhittavaan toriparkkiin tehtäisiin ajorampit Tammelan puistokadulta. Toivottavasti tätä ei aikanaan päätetä tämän mukaan.
Tammelan puistokatu toriparkin rampeilla

Myös Tammelan puistokadun pohjoisosan (Kullervonkadulta pohjoiseen) suhteen on materiaaleissa vähän epäselvyyttä, joka pitää selvittää ennen suunnitelman hyväksymistä. Linkki Tammelan liikenneverkkosuunnitelman aineistoon: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunta/Kokous_2022018/Tammelan_liikenneverkkosuunnitelman_hyva(48365)

Päätösasiat:

Ajankohtaisissa esitellyt ja käsitellyt Tredun ja Pellervon koulun asemakaava ja Tammelan liikenneverkkosuunnitelma hyväksyttänee. Muista päätösasioista kannattaa mainita Härmälän vanhan lentokonetehtaan osoitteessa Lättähatunkatu 1 kaavamuutosehdotuksen asettaminen nähtäville. Kaavaehdotuksessa on muistumia vanhan lentokonetehtaan ajalta ja se onkin saanut hyväksyvän palautteen kaupunkikuvatoimikunnalta ja maakuntamuseolta. Linkki aineistoihin: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunta/Kokous_2022018/Asemakaavaehdotuksen_asettaminen_nahtavi(48366)

Soundtrack:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.