Vaaliteemani kuntavaaleihin 2021

Koulutus on paras sijoitus tulevaisuuteen
Oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen on lapsen oikeus. Pidetään kiinni kaikkien lasten täydestä oikeudesta päivähoitoon.

Koulutusleikkaukset tulee estää. Tehdään Tampereen kouluista Suomen parhaat ja kouluteistä turvallisimmat.

Monipuolinen koulutustarjonta on koko maakunnalle tärkeä vetovoimatekijä. Huolehditaan siitä, että Tampereella voi opiskella haluamaansa alaa haluamallaan tasolla. Kansainvälisyys on Tampereelle tärkeätä, pidetään koulujen kielivalikoima monipuolisena.

Lue lisää…

Kaupunki kuuluu kaupunkilaisille
Keskustoissa kävelijä on kuningas. Keskustojen kävelyolosuhteita pitää parantaa leventämällä jalkakäytäviä ja erottelemalla eri kulkumuodot toisistaan. Autot pitää saada pois jalkakäytäviltä ja pyöräteiltä.

Lyhyillä matkoilla pyöräilyn tulisi olla sujuvin kulkumuoto. Kiinnitetään huomiota pyöräväylien jatkuvuuteen, sujuvuuteen ja ympärivuotiseen kunnossapitoon.

Parannetaan julkisen tilan viihtyisyyttä. Esimerkiksi siisteys, romupyörien poisto, ohiajomelun vähentäminen ja ilmanlaadun parantaminen ovat tärkeitä tavoitteita. Keskustoissa tulee olla myös ei-kaupallista tilaa, jossa kaikki voivat viettää aikaansa. Tarvitaan lisää penkkejä ja tilaa oleskeluun ja tapahtumille.

Tampereella tehdään koko kaupunkiseudun merkittävimmät liikenneratkaisut Raitiotie on kaupungin tärkein liikennehanke. Varmistetaan raitiotien kakkosvaiheen rakentaminen ja päätetään kolmannen linjan aloittamisesta yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Suurissa liikenneinvestoinneissa painotetaan joukkoliikennettä. Lähijuna laitetaan raiteille yhdessä seudun kuntien kanssa.

Lue lisää…

Täydennysrakentamisella parempaa kaupunkia, elinvoimaa, palveluja ja viihtyisyyttä
Yhä useampi haluaa asua keskustassa tai alakeskuksessa hyvien palvelujen lähellä ja tehokkaan joukkoliikenteen alueella. Tämän vuoksi lapsimäärä kasvaa erityisen voimakkaasti juuri keskustassa. Positiivisena haasteena on löytää riittävästi sopivia tiloja tarvittaville palveluille.

Poistetaan täydennysrakentamisen esteitä ja varmistetaan uusille asukkaille tarvittavat palvelut. Täydennysrakentamisella saadaan monia etuja: keskustan elinvoima säilyy, rakennusten korjausvelkaa saadaan rahoitettua, asuinympäristöjä parannettua, ihmiset pääsevät haluamilleen alueille, joukkoliikenne tulee edullisemmaksi järjestää ja niin edelleen.

Kiinnitetään erityistä huomiota alakeskuksiin ja lähiöihin. Niissäkin viihtyisyys ja palvelut varmistetaan parhaiten saamalla alueelle uusia asukkaita, viihtyisää kaupunkitilaa, paremmat kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ja parempaa joukkoliikennettä.

Tarjotaan mahdollisuus yhteisöllisen rakennuttamisen kohteille.

Varmistetaan asemakeskuksen ja Tullin alueen täydennysrakentamisen aloittaminen.

Lue lisää…

Juhana-1228

Tampereesta maan johtava ympäristönsuojelukaupunki
Ponnistellaan aiempaa vahvemmin kohti hiilineutraalia kaupunkia.

Kiertotalous auttaa ympäristöä ja luo työtä.

Parannetaan hengitysilman laatua esimerkiksi poistamalla hiekoitushiekka entistä nopeammin ja vähentämällä autoilua keskustoissa.

Biodiversiteettikriisi ei odota. Luonnonsuojelualueiden määrä on saatu vihreiden paljolti vihreiden ansiosta moninkertaistettua, mutta lisää tarvitaan. Valtuustokaudella jatketaan yhä uusien kaupunkilaisille ja luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden alueiden muuttamista luonnonsuojelualueiksi.

Vauhditetaan prosessia kansallispuiston saamiseksi Kintulammen ja Pukalajärven maastoihin.

Lue lisää….

Kulttuuriin ja liikuntaan tarvitaan panostusta
Kulttuuri- ja liikunta ovat molemmat tärkeitä palveluja, joita olemme jo lakisääteisestikin velvollisia järjestämään. Ne eivät kuitenkaan synny ilman yhteiskunnan merkittävää tukea. Suurin osa kulttuurin ja liikunnan rahoista menee vakiintuneen toiminnan tukemiseen. Tarvitaan uusia mekanismeja auttaa uusia toimijoita.

Taiteilijoiden kohtuuhintaisista työtiloista on ollut huutava pula. Vaalikauden aikana varmistetaan taiteilijoiden työtilojen syntyminen eri kohteisiin.

Jatketaan lähiliikuntapaikkojen lisäämistä ympäri kaupungin. Kovaa vauhtia kasvavalla kaupungillamme pitää olla varaa tähän. Oma haaveeni olisi saada Tampereelle velodromi.

Lue lisää….

Ennaltaehkäisy jää sotessakin kunnille
Kunnille on tulossa erityisen kova haaste, kun soten myötä ennaltaehkäisy on jäämässä kunnille, vaikka jo aiemmin on ollut vaikeuksia saada ennaltaehkäisevä työ toimivaksi. Tarvitsemme lisää resursseja ainakin lastensuojelun perhetyöhön, ravitsemusterapiaan, liikuntaneuvontaan ja mielenterveystyöhön riippumatta siitä, kuka minkäkin palvelun lopulta järjestää. Riittävä ennaltaehkäisy on kokemusten valossa myös edullisin tapa toimia.

Lue lisää…

Esteettömyys uudelle tasolle

Esteettömyys on parantunut viime aikoina, mutta paljon on vielä tekemättä. Reunakiviä ja muita kynnyksiä on yhä kaikkialla, kävelytiet ovat talvisin sohjon ja terävän sepelin peitossa, keskisaarekkeille ei mahdu turvallisesti pyörätuolin kanssa, ajonopeudet ovat edelleen liian kovia, jalankulkija joutuu anomaan kadunylitystä usein huonosti sijoitetulla painonapilla, katutilan suunnittelu, valaisu ja siisteys eivät vahvista koettua turvallisuuden tunnetta, kaupungin verkkosisällöt eivät vieläkään ole aina helposti kaikkien saavutettavissa ja niin edelleen.

Ennen tehtiin autoilun ehdoilla todella heikosti esteetöntä kaupunkitilaa. Kun pyöräily ja kävely erotetaan kunnolla toisistaan, kulkureittien jatkuvuuteen kiinnitetään huomiota, korkeat ja terävät reunakivet poistetaan, keskisaarekkeita levennetään, valaistusta parannetaan, ajonopeuksia alennetaan, sohjo ja hiekoitusmurske poistetaan nopeasti ja sepelöintiä korvataan muilla menetelmillä on liikkumisympäristömme selkeä, esteetön ja turvallinen. Nyt liikkumisympäristö on epäselvä ja täynnä esteitä. Sepeli tai reunakivet eivät muuten ole ainoastaan pyöräilijöiden harmi, vaan ne haittaavat esimerkiksi pyörätuolilla ja lastenvaunujen tai rollaattorin kanssa liikkuvia.

Tulevalla valtuustokaudella pitää tarttua entistä voimakkaammin kaupunkitilan ja liikenneympäristön muuttamiseksi kaikille turvalliseksi, sujuvaksi ja esteettömäksi. Esteetön kaupunkitila on siitä hyvä, että sellaista on kaikkien ihmisten mukavaa ja turvallista käyttää. Lapset ja ikäihmiset voivat kulkea itse pelkäämättä kaikkialla olevia autoja ja kävelystä eroteltu pyöräily lisää turvallisuutta entisestään, apuvälineitä käyttävät pääsevät kulkemaan tökkäämättä reunakiviin ja sohjoon, pyörien ja pyörätuolien renkaat ja vanteet eivät rikkoudu sepeliin ja reunakiviin, jalankulkijan ei tarvitse anoa kadunylitysvuoroa painonapilla ja niin edelleen. Esteetön ympäristö on kaikille ihmisille turvallinen ja yhdenvertainen.

Esteettömän ympäristön tekeminen vaatii paitsi jonkun verran rahaa myös mittavaa ajattelutavan muutosta. Kun kaupunkitilaa ja katuympäristöä suunnitellaan, tulee ajattelun lähteä ihmisistä. Jos ajattelu aloitetaan autoliikenteen tarpeista ja muu sovitetaan siihen, mennään metsään.