Vaaliteemani kuntavaaleihin 2017

Koulutus on paras sijoitus tulevaisuuteen
Oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen on lapsen oikeus. Pidetään kiinni kaikkien lasten täydestä oikeudesta päivähoitoon.

Vahingolliset koulutusleikkaukset voidaan perua kunnissa. Tehdään Tampereen kouluista Suomen parhaat ja kouluteistä turvallisimmat.

Monipuolinen koulutustarjonta on koko maakunnalle tärkeä vetovoimatekijä. Huolehditaan siitä, että Tampereella voi opiskella haluamaansa alaa haluamallaan tasolla.

Lue lisää…

Kaupunki kuuluu kaupunkilaisille
Keskustoissa kävelijä on kuningas. Keskustojen kävelyolosuhteita pitää parantaa leventämällä jalkakäytäviä ja erottelemalla eri kulkumuodot toisistaan. Autot pitää saada pois jalkakäytäviltä ja pyöräteiltä.

Lyhyillä matkoilla pyöräilyn tulisi olla sujuvin kulkumuoto. Kiinnitetään huomiota pyöräväylien jatkuvuuteen ja sujuvuuteen.

Parannetaan julkisen tilan viihtyisyyttä. Esimerkiksi siisteys, romupyörien poisto, ohiajomelun vähentäminen ja ilmanlaadun parantaminen ovat tärkeitä tavoitteita. Tarvitaan lisää penkkejä ja tilaa oleskeluun ja tapahtumille.

Tampereella tehdään koko kaupunkiseudun merkittävimmät liikenneratkaisut Raitiotie on kaupunkiseudun tärkein liikennehanke. Varmistetaan raitiotien kakkosvaiheen rakentaminen ja päätetään kolmannen linjan aloittamisesta yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Suurissa liikenneinvestoinneissa painotetaan joukkoliikennettä.

Raitiotietöiden yhteydessä varmistetaan laadukkaan pyöräväylän tekeminen keskustasta Hervantaan. Kaupunkipyörät ovat tärkeä osa joukkoliikennejärjestelmää.

Lähijunaliikenteen elvyttäminen on tulevan vaalikauden tärkeitä kysymyksiä.

Lue lisää…

Täydennysrakentamisella parempaa kaupunkia, elinvoimaa, palveluja ja viihtyisyyttä
Yhä useampi haluaa asua keskustassa tai alakeskuksessa hyvien palvelujen lähellä ja tehokkaan joukkoliikenteen alueella. Tämän vuoksi lapsiluku kasvaa erityisen voimakkaasti juuri keskustassa. Positiivisena haasteena on löytää riittävästi sopivia tiloja tarvittaville palveluille.

Poistetaan täydennysrakentamisen esteitä ja varmistetaan uusille asukkaille tarvittavat palvelut. Täydennysrakentamisella saadaan monia etuja: keskustan elinvoima säilyy, rakennusten korjausvelkaa saadaan rahoitettua, asuinympäristöjä parannettua, ihmiset pääsevät haluamilleen alueille, joukkoliikenne tulee edullisemmaksi järjestää ja niin edelleen.

Muistetaan myös alakeskukset. Niissäkin palvelut varmistetaan parhaiten saamalla alueelle uusia asukkaita ja parempaa joukkoliikennettä.

Tarjotaan mahdollisuus yhteisöllisen rakennuttamisen kohteille.

Varmistetaan asemakeskuksen ja Tullin alueen täydennysrakentamisen aloittaminen.

Lue lisää…

Juhana-1228

 

Tampereesta maan johtava ympäristönsuojelukaupunki
Ponnistellaan aiempaa vahvemmin kohti hiilineutraalia kaupunkia.

Kiertotalous auttaa ympäristöä ja luo työtä.

Parannetaan hengitysilman laatua esimerkiksi poistamalla hiekoitushiekka entistä nopeammin ja vähentämällä autoilua keskustoissa.

Viime valtuustokaudella luonnonsuojelualueiden määrä saatiin vihreiden toimesta kolminkertaistettua. Jatketaan yhä uusien kaupunkilaisille tärkeiden alueiden muuttamista luonnonsuojelualueiksi.

Aloitetaan prosessi kansallispuiston saamiseksi Kintulammen ja Pukalajärven maastoihin.

Lue lisää….

Kulttuuriin ja liikuntaan tarvitaan panostusta
Kulttuuri- ja liikunta ovat molemmat tärkeitä palveluja, joita olemme jo lakisääteisestikin velvollisia järjestämään. Ne eivät kuitenkaan synny ilman yhteiskunnan merkittävää tukea. Suurin osa kulttuurin ja liikunnan rahoista menee vakiintuneen toiminnan tukemiseen. Tarvitaan uusia mekanismeja auttaa uusia toimijoita.

Vaalikauden aikana varmistetaan Tammelan stadionin rakentaminen ja etsitään ratkaisu Sara Hildénin taidemuseon uusiksi tiloiksi.

Jatketaan lähiliikuntapaikkojen lisäämistä ympäri kaupungin. Kovaa vauhtia kasvavalla kaupungillamme pitää olla varaa tähän.

Lue lisää….

Ennaltaehkäisy jää sotessakin kunnille
Kunnille on tulossa erityisen kova haaste, kun soten myötä ennaltaehkäisy on jäämässä kunnille, vaikka jo aiemmin on ollut vaikeuksia saada ennaltaehkäisevä työ toimivaksi. Tarvitsemme lisää resursseja ainakin lastensuojelun perhetyöhön, ravitsemusterapiaan, liikuntaneuvontaan ja mielenterveystyöhön.

Ennaltaehkäisevien palveluiden kynnystä pitää alentaa. Riittävä ennaltaehkäisy on kokemusten valossa myös edullisin tapa toimia.

Lue lisää…

Esteettömyys uudelle tasolle

Vuoden 2015 alusta astui voimaan uusi yhdenvertaisuuslaki. Oleellinen muutos aiempaan on se, että siirtymäajan jälkeen lain vaatimukset esimerkiksi esteettömyyden suhteen koskevat myös kauppaa ja palveluja. useimmiten toimitilan korjaaminen esteettömäksi onnistuu pienillä muutoksilla, eikä lakikaan edellytä kohtuuttomuuksia. Näitä pieniä muutoksia vaan ei lähde tapahtumaan ilman tukea ja neuvontaa. Tämän vuoksi kirjoitin valtuustoaloitteen yhdenvertaisuuslain esteettömyystavoitteiden viemisestä yrityksiin.

Toinen helppo, mutta paljon työtä vaativa keino esteettömyyden parantamiseen on liikkumisympäristön parantaminen. Kun pyöräily ja kävely erotetaan kunnolla toisistaan, korkeat ja terävät reunakivet poistetaan, keskisaarekkeita levennetään, ajoinopeuksia alennetaan, sohjo poistetaan nopeasti ja murskeella sepelöinti korvataan luonnonsoralla on liikkumisympäristömme selkeä, esteetön ja turvallinen. Nyt liikkumisympäristö on epäselvä ja täynnä esteitä. Sepeli muuten ei ole ainoastaan pyöräilijöiden harmi, vaan erityisesti se haittaa pyörätuolilla liikkuvia.